Avbestillingsbeskyttelse

Avbestillingsbeskyttelse

Avtaleperiode
Avbestillingsbeskyttelsen skal tegnes samtidig med bestilling av event.
Avtalen trer i kraft ved bestilling og opphører å gjelde fra start av første event.

Avtalens omfang
Beskyttelsen erstatter opp til NOK 20.000,- per person og per skadetilfelle, med maksimalt NOK 80.000 per bestilling. Vær oppmerksom på at beskyttelsen ikke kan tegnes av firmaer, agenter og grupper større e...

Avtaleperiode
Avbestillingsbeskyttelsen skal tegnes samtidig med bestilling av event.
Avtalen trer i kraft ved bestilling og opphører å gjelde fra start av første event.

Avtalens omfang
Beskyttelsen erstatter opp til NOK 20.000,- per person og per skadetilfelle, med maksimalt NOK 80.000 per bestilling. Vær oppmerksom på at beskyttelsen ikke kan tegnes av firmaer, agenter og grupper større enn 8 personer.
Beskyttelsen gjelder om du ikke kan delta i et booket event grunnet følgende:

  • Akutt sykdom eller ulykkeshendelse som har rammet deg, ditt reisefølge eller nærmeste pårørende.
  • Dødsfall som rammer deg, nære pårørende, eller ditt reisefølge.
  • Brann eller innbrudd som forårsaker vesentlig skade i din permanente bolig i Norge. Skal styrkes med kopi av politirapport.
  • Skilsmisse, tilbakeholdt ferie eller arbeidsløshet som umiddelbart innen avreise rammer deg eller din medreisende. Skal styrkes med gyldig attestering.

Avbestillingsbeskyttelsen erstatter ikke:

  • Sykdom eller ulykkeshendelse som var kjent da forsikringen trådte i kraft. Heller ikke kostnader som avhenger på at pleie/behandlingsbehov som forelå da forsikringen trådte i kraft.
  • Erstatning for kostnader ved graviditet eller komplikasjoner under graviditet.
  • Kostnader, om dato for operasjon var fastslått ved tidspunktet for bookningen.
  • Kostader som har dukket opp på grunn av at du har ventet med avbestillingen eller ikke avbestilt i det hele tatt.
  • Kostnader som kan erstates av annen forsikring, transportselskap, arrangør eller annen innstans.
  • Kostnader som forhindrer reise på grunn av manglende nødvendige dokument (visum, pass, vouchers etc.)

Skademelding
Kan du, med gyldig grunnlag, ikke delta i et booket event skal du før eventets start gi beskjed skriftlig til Ticketservice/Resia Travelgroup på ticketservice@ticketservice.no
Ticketservice sender deretter et skademeldingsskjema som skal fylles i og kompletteres med gyldige attester/grunnlag.
Vi krever attester som er av betydelse for bedømmelse av skadesaken.
Akutt sykdom eller ulykkeshendelse/legeerklæring i original med dato, stempel og kontaktopplysninger som er utstedt av behandlande uavhengig lege.
Ved skade i boligen skal attest fra ditt forsikringsselskap vedlegges.
Ved innbrudd skal kopi på politirapport vedlegges.
Ved skilsmisse skal kopi av attest fra skatteverket vedlegges.
Ved inndratt ferie eller arbeidsløshet skal attest fra arbeidsgiver i original med dato og kontaktopplysninger vedlegges.
Ved dødsfall skal dødsattest fra skattemyndighetene vedlegges.
For å oppnå erstatning skal alle billetter mottas av Resia Travelgroup senest 14 dager etter starttid for første forsikrede event.

Resia Travel Group
Ticket Service
Box 24212
104 51 Stockholm
Sverige